Wilt u contact met de Hervormde Gemeente Delfshaven?klik hier

Historie

Midden in het fraaie historische Delfshaven staat aan de Aelbrechtskolk de Oude of Pelgrimvaderskerk. In oorsprong was Delfshaven de zeehaven van Delft. Delft had een eigen scheepvaartverbinding hard nodig om onafhankelijk van tolheffingen door Rotterdam en Schiedam te blijven. Dit kanaal, de Delfshavense Schie, werd na goedkeuring door Graaf Albrecht van Beieren in 1389 gegraven en loopt van Overschie (toen: Ouderschie) in zuidelijke richting naar de Nieuwe Maas (toen: Merwede). Op de plaats waar de Delfshavense Schie de Schielandse Hoge Zeedijk doorsnijdt ontstond de haven van Delft: 'Delftshaven'. De eerste huizen werden gebouwd langs de Kolk (nu Aelbrechtskolk) en de Haven (nu Voorhaven). Twee gebouwen bepaalden al snel het gezicht van Delfshaven: het Raadhuis en de Kerk. Voor meer informatie over Delfshaven klik hier. Aan het einde van de 19e eeuw (1886) werd Delfshaven geannexeerd door het uitbreidende Rotterdam waarmee het een stadswijk van Rotterdam wordt.

In augustus 1416 krijgt de stad Delft toestemming om in Delfshaven een kerk te bouwen. In april 1417 is het eerste kerkgebouw gereed: de Sint Antonyskapel. Deze kreeg een apart “Clockhuijs”. Tussen het klokhuis, met een luidklok uit 1464, en de kapel stonden destijds twee kleine gebouwtjes. In de loop der eeuwen groeide dit gebedshuis via een aantal verbouwingen uit tot de huidige Pelgrimvaderskerk. Meer dan anderhalve eeuw bleef het kerkje in rooms-katholieke handen, tot in 1572 de beeldenstorm ook de St. Anthonyskapel bereikte. De reformatorische denkbeelden van Luther en Calvijn wonnen meer en meer terrein. Na het vertrek van de Spaanse troepen uit Delfshaven koos de Delftse overheid openlijk partij voor de Hervormde leer en werd de oude St.-Anthoniuskapel aan de hervormden toegewezen. Op 29 september 1574 werd de eerste predikant, Ds. Cornelis Christiaanszoon, aangesteld in de nieuw gevormde Nederlands Hervormde Kerk. Tot op heden is de kerk op zondag de thuishaven van de Hervormde Gemeente Delfshaven.

Het kerkgebouw Het grote (Bätz-Witte) orgel Het Carillon Het koororgel De Pilgrim Fathers