Over ons

De Stichting Beheer en Exploitatie Oude of Pelgrimvaderskerk is verantwoordelijk voor het deugdelijk beheer en de exploitatie van het kerkgebouw. Het gebouw zelf is in eigendom van de Stichting Volkskracht Historische Monumenten, Rotterdam. De verhuuropbrengsten komen ten goede aan het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw. Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. 

Voor de Stichting Beheer en Exploitatie zijn twee betaalde parttime professionals werkzaam. Daarnaast verrichten vele vrijwilligers werkzaamheden om het kerkgebouw als maatschappelijk en cultureel centrum voor de Rotterdamse samenleving naar de toekomst als erfgoed te behouden. De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:

  • KvK nr: 643825830000
  • IBAN NL 52 RAB0 0307 991385 t.n.v. Stichting Beheer & Exploitatie Oude- of Pelgrimvaderskerk Rotterdam

 De Stichting Beheer en Exploitatie exploiteert het kerkgebouw in overeenstemming met de aard en waardigheid. De Oude of Pelgrimvaderskerk wordt over de eeuwen heen, met de reguliere kerkdiensten op zondag, nog steeds gebruikt door de Hervormde Gemeente Delfshaven.

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk 

Voor het maatschappelijk behoud van de historische kerk en een extra financiële ondersteuning is er de Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk. De Stichting heeft een ANBI-status en ontvangt donaties van particulieren en bedrijven.

Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk